Jejich hodnota je víc než čtyři miliony korun. Nejvíc převedených pozemků se nachází pod dálnicí D1, a to v katastrálních územích Vyškov a Holubice. Další pozemky jsou v katastrálních územích Marefy a Pustiměř. „Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převodem těchto pozemků umožnil sjednotit vlastníka pozemků a komunikací,“ uvedla vedoucí samostatného oddělení komunikace úřadu Jana Lysá.