„A to ze 7,34 na 7,3 desetiny procentního bodu. Je to způsobené pozitivním vývojem v počtu takzvaných dosažitelných uchazečů. Jinými slovy jsme v uplynulých měsících velmi intenzivně zahájili rekvalifikace, tudíž se nám počet dosažitelných uchazečů snížil,“ vysvětlil ředitel vyškovského úřadu práce Jan Marek.

Kvůli neustále se snižujícímu počtu volných míst se ovšem zvyšuje počet lidí na jednu pracovní pozici. V současné době připadá na jedno místo zhruba devětadvacet obyvatel Vyškovska.

Na rozdíl od minulých měsíců se ovšem začíná vyrovnávat počet evidovaných žen a mužů. „Jde o relativně pozitivní trend svědčící o tom, že propouštění pracovníci, tedy muži, ze strojírenských firem už nachází práci,“ informoval Marek.

Jak dál uvedl, pomocí Úřadu práce ve Vyškově nastoupilo v červnu do zaměstnání něco málo přes sto lidí, přičemž devětapadesát z nich na místa podporovaná prostředky aktivní politiky zaměstnanosti. Celkem prošlo za uplynulý měsíc úřadem přes devět set padesát osob, pět set čtrnáct jich přišlo, zbytek odešel z evidence.

Vrásky na čele dělají úřadu také absolventi. „Prozatím se k nám sice příliš nehlásí. Ale už teď jich evidujeme dvě stě tři, což je víc než jednou tolik než vloni,“ potvrdil ředitel vyškovského úřadu práce.