Jak se v současnosti rozvíjí kulturní a společenský život v Bučovicích?

Po loňských opatřeních konečně zase ožil. V našem městě jsme uspořádali po roční proluce městské slavnosti s ukázkou dobývání zámku. Zaznamenali jsme vysokou účast a mám pocit, jako kdybychom se po dlouhé době konečně nadechli. V současné době pak pokračují hudební večery na náměstí. Konalo se zámecké filmového léta. Doufáme také, že nám protiepidemická opatření dovolí v první polovině září uspořádat tradiční Zámecký košt vín a v říjnu Festival ochotnických divadel Miroslava Doležala.

Demolicí někdejších dřevařských závodů se ve městě uvolnil velký prostor. Jak ho využijete?

Když jsme UP závody kupovali, zavázali jsme se občanům, že areál využijeme k bydlení a volnočasovým a sportovním aktivitám. Na tomto záměru pracujeme již tři roky. Přibližně na třetině rozvojového území připravujeme výstavbu bydlení a na zbývajících dvou třetinách bude zelený park propojený s prostorem kolem zámku, multifunkční hřiště, které bude v zimě fungovat jako kluziště, velké dětské hřiště nebo rezerva pro občanskou vybavenost. Jsme ve fázi přípravy projektu.

close Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili. info Zdroj: Deník zoom_in Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.

Jste ve městě spokojení s obytnou výstavbou?

Co se týče bytové výstavby, tak samozřejmě vítáme, že se po dlouhé době v Bučovicích znovu staví. Vznikají zde ale především bytové domy. My bychom přitom chtěli podpořit také možnost vzniku rodinných domů tak, aby byly výstavby bytů a rodinných domů vyvážené. Chceme je však také regulovat, protože nedopustíme, aby se stavělo nekoordinované a živelně.

Pracujete také na zajištění dostatečné občanské vybavenosti pro nové obyvatele?

Ano, jistě, plánované výstavbě musíme jít naproti i přípravou občanské vybavenosti. V současné době jsme vypsali výběrové řízení na nové třídy školky. Vzniknou v budově bývalé obchodní akademie. Také děláme propočty přírůstu žáků do základní škol, kde budeme připravovat studie rozšíření učeben. Tak výrazný nárůst jako jinde nedovolíme, ale na částečné navýšení musíme být připraveni.

Registrujete výrazné dopady krize na rozpočet a hospodaření města?

Je to samozřejmě problém. Samotný daňový výpadek jsme ustáli. Museli jsme přitom utahovat opasky, snižovali jsme podporu příspěvkových organizací podobně jako odměny na úřadě a zvládli jsme to. Momentálně nás však velmi trápí, obdobně jako celou zemi, neuvěřitelný nárůst cen stavebních materiálů, který velmi výrazně prodraží připravované investice. V současnosti se jedná o celosvětový problém a musíme se s ním také vypořádat.

S čím to souvisí?

Souvisí to s mnoha faktory, které se poněkud nešťastně sešly ve stejnou dobu. Je to například zvýšená celosvětová poptávka po dřevě, nedostatek plastového granulátu, stavební boom… Poptávka po výstavbě celosvětově roste, nízké hypotéky k ní pobízejí také. Ceny staveb tak rostou až o desítky procent, to je samozřejmě velký problém pro všechny stavebníky, tedy i pro města.

Projekt domova důchodců v Zahradní ulici v uplynulém období neuspěl. Cítíte z vedení kraje šanci na jeho oživení?

Projekt selhal, protože byl špatně připravený Jihomoravským krajem, respektive projektantem, který nerespektoval finální cenu stavby. Vysoutěžená cena dosáhla místo sta milionů korun na čtvrt miliardy, což byla pro kraj bohužel nereálná cena. Příslušní radní Jihomoravského kraje nicméně odsouhlasili, že se projekt bude přepracovávat tak, aby byl reálný. Záměr kraje na výstavbě tedy trvá.

Rozšiřujete v Bučovicích prostor pro sportovní a volnočasové aktivity?

Dlouhodobě o to usilujeme. Nové venkovní hřiště máme třeba na Základní škole 711, přičemž slouží i veřejnosti. V prostoru po bývalých závodech je v plánu velké multifunkční hřiště s ledovatelnou plochou, jak již bylo řečeno. Dále zadáme projekt na multifunkční rozšíření haly.

Jednou z nabízených služeb je také Senior taxi. Osvědčuje se a je zájem dostatečný?

Registrovaných obyvatel sice máme spoustu, někteří však službu nevyužívají. Neaktivní registrovaní pak bohužel blokují místo dalším zájemcům. Zájem je však vysoký, a senior taxi se velmi osvědčilo.

Jak reagujete na poptávku po parkovacích místech?

Poptávka je mnohem větší, než můžeme nabídnout. Podobné to je ale všech městech. Snažíme se proto prostor pro parkování rozšiřovat. Například už o prázdninách vzniknou nová místa u škol. Budou před školními budovami i podél komunikace, kde rodiče mohou bezpečně vyložit dítě. Navíc tam poslouží i sportovním zařízením. Snažíme se každý rok nějaká místa udělat, pokud to tedy dovolují naše možnosti. Je to ale drahé a nebude jich nikdy dost. Mobilita je dnes někde jinde než před lety, takže to je dlouhý a vleklý boj.

Zapojily se Bučovice do pomoci po tornádu na jihu Moravy?

Do postižené lokality jsme dovezli jídlo, pití a další pomoc hned první den po katastrofě. Uspořádali jsme sbírku, kam občané nosili materiál. Město pak poslalo dar ve výši tří set tisíc korun. Tímto bych chtěl ještě dodatečně poděkovat všem občanům, kteří se zapojili do sbírky, i všem dobrovolníkům.

Velkou atrakcí je nejen pro místní letní koupaliště. Plánujete na něm nějaká vylepšení?

Možnosti vylepšení tam hledáme neustále. Minulý rok jsme třeba vybudovali druhý vchod od parkoviště, tento krok návštěvníci uvítali. Letos jsme podpořili i vznik nového bistra, takže myslím, že se koupaliště stále vcelku rozvíjí. Chtěl bych zde poděkovat také jeho pracovníkům, kteří sami často iniciují změny k lepšímu a mají velký zájem koupaliště rozvíjet.

S velkým ohlasem jste dokončili obnovu lesoparku Kalvárie. Bude rozšiřování zeleně pokračovat?

Jak jsem zmínil na začátku, velké rozšíření zeleně plánujeme v bývalých UP závodech. Také připravujeme komplexní pozemkové úpravy, kdy se zpracovávají nová propojení i protierozní opatření polních ploch. Součástí jsou biookoridory, se kterými je spojené právě vysazování zeleně. Těch projektů máme opravdu hodně, nejde ale všechno tak rychle, jak chceme. Musíme počítat s tím, že nemáme neomezené personální a finanční zdroje. Snažíme se ale naše město posouvat, tak aby bylo čím dál pěknější a aby se v něm našim občanům žilo každým rokem lépe a lépe.