* 03.09.1929, Čechyně

+ 21.07. 2004, Brno

Působil jako soudce Krajského soudu v Brně, pracoval jako státní notář a vrcholem jeho právnické kariéry bylo jmenování soudcem Ústavního soudu České republiky, kde působil deset let, tedy po celé funkční období.

Čermákovo pole působnosti přesahovalo hranice právnického oboru. Spolupracoval například s brněnskými divadly, napsal divadelní hru. Úspěšný byl i jako politolog. Založil katedru politologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a byl několik let jejím vedoucím. Byl členem vědecké rady univerzity a podílel se na tvorbě odborného politologického časopisu.

VLADAN DOKOUPIL