Jeho dům se nachází v Kloboučkách, které jsou místní částí Bučovic. Sousedí tu s pozemky vlastněnými firmou JKZ Bučovice. Ta tam uplynulé roky budovala tovární areál, ve kterém její zaměstnanci zpracovávají ocel. Část pozemků firmy mezi areálem a obytnými domy však zastavěna nebyla. „Hlavní problém vidím v tom, že změnou plánu převedou tyto pozemky bezprostředně sousedící s našimi ze zóny obytné do zóny výrobní,“ sdělil Řezníček. To umožní dostavbu areálu.

Sám by tam upřednostnil vysazení stromů. „To by bylo ideální, protože by to vytvořilo přirozené oddělení průmyslového areálu od vlastníků domů,“ sdělil Řezníček.

Podle Jindřicha Žižlavského z vedení JKZ nejsou obavy opodstatněné. Firma si měla zajistit odborné měření od společností zabývající se vlivem staveb na okolí. „Podle nich projekt dostavby nemá žádný negativní vliv na okolní zástavbu ani na životní prostředí,“ uvedl Žižlavský.

Členové místní iniciativy však mají obavy, že firma JKZ Bučovice může pozemky změněné v novém územním plánu prodat novému majiteli.

Podle Žižlavského si jsou vědomi toho, že tyto pozemky jsou hranicí mezi průmyslovou a rodinnou zástavbou. „Do přechodové zóny proto plánujeme umístit budovu administrativy s venkovní plochou a integrovanou zelení, která odcloní zástavbu průmyslové části od rodinných domů Klobouček,“ argumentoval muž.

Iniciativa přesto připravuje petici. „Počet podpisu do pátečního večera byl 182. Kloboučky mají celkem 540 obyvatel včetně dětí,“ sdělil Řezníček.

Město na novém plánu podle mluvčí Martiny Haškové pracuje zejména kvůli chystanému obchvatu, který je do něj nutné zanést, aby se na přípravě stavby mohlo dál pracovat. „Projednávání povede vedoucí bučovického odboru územního plánování, rozvoje a investic Kateřina Trtílková,“ informovala Hašková.

Akce se zúčastní určený člen zastupitelstva Pavel Klimeš a zástupkyně firmy, která zpracovala územně plánovací dokumentaci. Ta představí lidem koncept i samotný návrh. “Vznesené dotazy ohledně vysvětlení nejasností budou zodpovězeny na místě. Nejpozději do sedmi dnů ode dne veřejného projednání může každý písemně uplatnit své připomínky,“ zdůraznila mluvčí.

Lidé, kteří se změnou cítí nějak poškození, pak mohou podat námitky. „Musí v nich uvést odůvodnění, údaje dokládající podle katastru nemovitostí dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou,“ uvedla Hašková.

Podle ní však zatím konkrétní podnět nedostali. Mohou to udělat do osmnáctého listopadu.