„Připadá mi podivné, že pozemky developerské firmy Agrozeva Morava byly určené jako stavební, ale parcely obyčejných lidí ne. Jednatelka firmy M Real Invest, která je zhruba před rokem prodala současnému vlastníkovi, je totiž známá místostarosty, který při přípravě plánu asistoval. Seděli spolu v představenstvech několika podniků. Dokonce i v dozorčí radě jeho vlastní firmy. Přinejmenším tam proto z jeho strany došlo ke střetu zájmů," upozornila Dostálová.

Její slova Kalouda popírá. „O tom, že se na daném území bude stavět, se rozhodlo už v roce 1998. Nejsem si jistý, jak na tvrzení paní Dostálové reagovat. Koupila si pozemek a chce na něm stavět bez ohledu na cokoli. Argumentaci, kterou používá, přitom lze za korektní považovat jen stěží. Rozhodně to není tak, že bychom někomu cíleně bránili stavět," konstatoval místostarosta.

I podle šaratického starosty Karla Kaloudy se o místech, na nichž se bude stavět, rozhodlo mnohem dřív. Plán rozvoje obce vznikl už v roce 1965 a v devadesátých letech se na něj navázalo. „Obec proto při výstavbě lokality Slunná nainvestovala spoustu peněz do infrastruktury. Ta je tak dotažená až na hranici území, kde se má teď stavět. Místo je proto připravené a je pravděpodobné, že pokud by se celý územní plán měl projednávat znovu, zastupitelstvo by opět preferovalo tuto oblast. Není tak vůbec jisté, že by nový územní plán byl k majitelům v lokalitě Dvorska příznivější," upozornil Kalouda.

Dostálová chce nicméně vznést vůči dokumentu námitku. „Bydlím v jednopokojovém bytě, ráda bych proto začala co nejdřív stavět. Teď ale nemůžu. Pozemek v lokalitě Dvorska, který mám, totiž nebyl určený pro bydlení, ale pouze jako rezerva pro ně. V současné podobě mě poškozuje, stejně jako majitele dalších pozemků v této lokalitě," je přesvědčená Dostálová.

Starosta její záměr ale nepovažuje za příliš šťastný. Kolem vesnice v severovýchodní části je totiž plocha vyhrazená pro obchvat Šaratic, který byl původně vedený těsně kolem vesnice. Vedení obce se ho ale podařilo odsunout o něco dál. „Díky tomu jsme vydobyli nějakou plochu pro rozvoj navíc," dodal starosta.

Jeho slova potvrzuje i architekt, který plán vytvářel. „Lokalita Dvorska je teď pouze v rezervě z důvodu, že obchvat má vést i kolem ní. Protože je ale zatím pouze vymezený pruh půdy jako území pro koridor, není jasné, kudy přesně povede. Nemůžeme tak přesně určit, kde bude hranice pozemků pro bydlení, protože nevíme, kde ještě to bude z hlediska hygienických limitů, třeba co se týká hluku, možné," objasnil architekt Jiří Palacký.

Koridor blíž k vesnici

V případě námitek však lidé riskují, že se koridor přesune zase blíž k vesnici. „Pokud budeme muset měnit územní plán, ocitneme se zase na začátku. Všechny instituce, které se k němu vyjadřují, budou muset opět vydat souhlas k plánu jako celku. To, co jsme vyjednali doposud, ale nebude mít žádnou váhu, protože dokument nebyl schválený. Budeme tak riskovat, že se původní odsun koridoru nepodaří vyjednat znovu. Z našeho pohledu bude lepší, když plán schválíme. A teprve potom navrhuji schválit změnu územního plánu. Mohli bychom ji začít projednávat už v lednu," vysvětlil starosta.

Proces by tak byl i rychlejší. „A snazší. Všechny úřady se vyjádří jen ke konkrétní oblasti, nebudou muset znovu posuzovat celý plán," upozornil místostarosta.

Dostálová si ale i tak trvá na svém. „Bojíme se, že kraj další území pro rozvoj v této chvíli neschválí a pokus o změnu územního plánu tak vyjde naprázdno. Chceme ale začít stavět hned a ne až za pět let," namítla Dostálová.

Že na kraji uspěje, ale není jisté. Navíc vznesené výhrady podle starosty budou znamenat zdržení. „Uspět může pouze námitka, která prokáže, že územní plán něčí pozemek znehodnocuje. Pokud ale někdo měl pole a v novém územním plánu ho má pořád, o poškození nejde. Myslím, že výsledkem bude spíš protažení schvalovacího procesu než nutnost zpracování plánu od začátku," nastínil starosta.