V Mateřská škola Bučovice mají na letošní rok zcela naplněnou kapacitu. „Nově jsme přijali pětasedmdesát dětí, s nepřijetím pak skončilo celkem sedmnáct dětí. Odklady školní docházky nejsou v naší školce ale nijak navýšeny,“ ujistila ředitelka školky Jindřiška Potěšilová.

Město Bučovice získalo budovu na Komenského ulici z majetku Jihomoravského kraje teprve předloni. Podle bučovického starosta Jiřího Horáka je vše ve fázi výběrového řízení, konkrétní termín oprav stavby zatím neprozradil.

Před podobnou výzvou stojí také Vyškované. „V současné době se nám daří umístit do mateřských škol všechny děti, které dosáhly věku tří a více let. Ale v souvislosti s rozvojem bytové výstavby ve Vyškově připravujeme záměr rozšíření kapacit mateřských škol, zřizovaných městem Vyškov, který budeme projednávat na Radě města Vyškova už v pondělí,“ potvrdila vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

V plánu je navýšení kapacity jedné mateřské školy od dvě třídy. „Zahrnuje to osmačtyřicet dětí, s výjimkou z počtu dětí pak šestapadesát. V rezervě máme záměr i dalšího rozšíření kapacit u další mateřské školy, rovněž o dvě třídy a stejný počet dětí,“ ujistila místostarostka.

Jedním z důvodů aktivity zástupců města je třeba projekt nových bytů v areálu bývalé prádelny Chrištof. „Projekt obsahuje 299 bytů s parkováním v naprosté většině případů v podzemních garážích. Všechny byty budou dostupné výtahem,“ sdělil za soukromé investory Tomáš Kaláb.

Rozvoj školek se týká i místních částí. „Mateřská škola v místní části Rychtářov souběžně žádá o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu rovněž na rozšíření kapacit o dvě třídy, kdy reagujeme na výstavbu rodinných domů a stěhování mladých rodin do této části Vyškova,“ dodala Šulcová.

Z poptávky po umístění dětí částečně těží na Vyškovsku také soukromé školy. Týká se to zvláště Slavkova u Brna, kde je v plánu řešení nedostatku míse ve školkách celou přístavbou na Koláčkově náměstí. Kapacita se tam zvýší šestatřiceti na stovku, zatím to je ale hudba budoucnosti.

„Naše aktuální kapacita dětské skupiny Elánek Slavkov u Brna je dvanáct dětí, což je také maximální denní kapacita. Nyní se snažíme o rozšíření kapacity další dětskou skupinou, jejíž kapacita bude také maximálně dvanáct dětí denně. Zájem totiž registrujeme velký, momentálně máme stávající kapacitu plně obsazenu,“ potvrdila za Elánek Sylva Pavelová.