„Jedná se o nemovitou kulturní památku a její obnova proto pokračuje v souladu se zákonem o státní památkové péči. K obnově dekorativní výmalby v interiéru zaslali představitelé města průzkum jeho současného stavu a návrh na restaurování, ke kterému je už zpracované odborné vyjádření,“ potvrdila za Národní památkový ústav v Brně Radmila Stránská.

Průzkum nátěrových a omítkových vrstev dělali odborníci původně v souvislosti s opravou stropu. „Obrátili jsme se na restaurátorku, která již zpracovávala záměr, podle kterého chceme postupovat. Zajistíme tím kontinuitu v přístupu k obnově bývalé synagogy,“ informoval místostarosta Josef Kachlík.

Památkáři se k plánům vyjádřili příznivě. „Městský úřad Vyškov vydal rozhodnutí, kde je mimo jiné stanovil, že všechny práce budou řádně dokumentované. Podléhat budou také kontrolním prohlídkám za účasti památkářů, respektive specialistů právě na restaurování,“ dodala ​Stránská.

Celkové náklady na restaurování interiéru dosáhnou v řádu let na necelé čtyři miliony korun. Další etapizace celé akce bude proto podle představitelů radnice záviset na výši dotací získaných v příštím období. Netýkají se ale pouze stěn.

„Například strop v interiéru včetně pruhů, jež jej dělí od výmalby stěn, mohli odborníci opravit řemeslným způsobem, nikoli však za použití válečku, ale klasických štětek pro dosažení autentického vzhledu adekvátního hodnotám kulturní památky,“ komentoval městský referent památkové péče Petr Bařinka.

Památku dnes už využívají věřící Církve československé husitské jako modlitebnu. „Kostel slouží naší církvi k pravidelným bohoslužbám, křtům, svatbám a pohřebním obřadům. Bohužel již od roku 1977 nebydlí přímo ve Vyškově farář a farnost je takzvaně administrovaná z okolí,“ vysvětlil farář Martin Kopecký.

Právě on je administrátorem v regionu už více než dvacet let. „Mám na starosti ještě několik dalších kostelů od Blanska až po Rousínov. Není proto časově možné, abych se věnoval všem aktivitám ve farnosti, které by bylo možné dělat za přítomnosti trvale bydlícího faráře. Na našich bohoslužbách se ale setkávají všechny generace, což je potěšitelné pro budoucnost,“ zdůraznil Kopecký.

Bývalá synagoga se stala kulturní památkou teprve nedávno. Její stavbu datují historici do roku 1885, autora ovšem neznají. První větší opravu zaznamenali po velkém požáru Vyškova v roce 1917. Církev československá husitská budovu získala už v roce 1954. V současné době je stavba vlastněná městem, církev ji využívá na základě smlouvy o výpůjčce.

BÝVALÁ SYNAGOGA VE VYŠKOVĚ

- Postavena v roce 1885.

- Přes třicátá léta hostila sbírky muzea.

- V padesátých letech se stala kostelem Církve československé husitské.

- Nyní ji vlastní město, církev má budovu vypůjčenou.