„Splaškovou vodu z třinácti trvale obydlených domů dvakrát do roka vyvážíme, rekreanti však likvidaci zajišťují sami. Připojení na vodovodní síť tam v příštím roce nutně vyvolá zvýšenou produkci odpadních vod,“ vysvětlil vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Město kvůli tomu usiluje o získání dotace ze Státního fondu životního prostředí. Rozhodnutí ovlivní harmonogram prací. „Ochrana vodních zdrojů a budování kanalizací přitom mívá dotační podporu až do pětaosmdesáti procent uznatelných nákladů,“ doplnil vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek.

Napoleonští vojáci darovali ve vyškovské nemocnici krev.
Ve vyškovské nemocnici tekla krev. Darovali ji tam napoleonští vojáci

Samozřejmostí má být připojení ke stávající síti Vodovodů a kanalizací Vyškov. Odkanalizování Pařezovic by po úspěšném získání dotace v příštím roce následovalo nejdříve až v roce 2022. Rozsah potřebné úpravy povrchů zatím není jasný. Podle vedení města je nejdříve potřeba vypracování projektové dokumentace.