„Jsme před dokončením projektové dokumentace. Pro tento rok máme tuto akci v rozpočtu města s odhadovanou cenou na devět milionů korun. Naším cílem je vybudování sociálního zázemí pro zajištění akcí v Zámecké zahradě, vznikne tam i zázemí pro účinkující. Pokud najdeme zájemce, předpokládáme i provoz občerstvení,“ potvrdil v úterý na dotaz redakce vyškovský místostarosta Roman Celý.

V prosinci měla podobná akce velký úspěch. Zdravotníci naočkovali skoro 350 lidí.
Ve Slavkově hromadně naočkují stovky lidí. Zájem mají o třetí dávku

Příprava samotné rekonstrukce Nového zámku pokračuje letos pořizováním projektové dokumentace. „Díky tomu získáme možnost pro stavební povolení, územní rozhodnutí a následné zpracování a podání žádosti o dotaci. Ta pochopitelně hraje veledůležitou roli,“ shrnul místostarosta Josef Kachlík.

Stavbu známou jako dům zahradníka najdou zájemci v severozápadnímu rohu zahrady. Je to uzavřený prostor s jednopodlažní budovou obdélného půdorysu krytou polovalbovou střechou. Ve štítě najdou třeba znak olomouckého biskupa Karla Lichtensteina - Castellcorna. Dům je postavený ze smíšeného zdiva s převahou pálených cihel, střecha je kryta bobrovkou.

REKONSTRUKCE DOMU ZAHRADNÍKA

Součást rozpočtu města za 9 milionů.

Před dokončením je programová dokumentace.

Poslouží jako kulturní zázemí.

Možný je i provoz občerstvení.