„Oslavy zahájí v deset hodin mše svatá s opatem Marianem Rudolfem Kosíkem. V šest hodin večer začne koncert, na kterém zazpívá Táňa Soto Janošová a Roman Hoza a na varhany a klavír zahraje Jan Král,“ sdělili představitelé obce.