Celkově ve vesnici požádali o příspěvek dosahující tří milionů korun a nyní čekají na výsledek. „Žádosti se podávaly do konce února, nyní čekáme na jejich vyhodnocení,“ doplnil starosta.

ADAM KOŠIR