Celkově dělníci v lokalitě upravili přes dvě stě osmdesát metrů kanalizace. „Práce vyšly asi na dva a půl milionu korun," dodal starosta s tím, že vesnice spolupracovala se svazkem obcí Ligary, který jim na opravy přispěl.

ADAM LUKŮVKA