„Připomínky musí lidé podávat na obecním úřadu pouze v písemné formě a to buď dopisem nebo datovou schránkou,“ uvedli zastupitelé obce. Územní plán je závazným dokumentem, který popisuje, jak se bude obec Holubice v příštích letech rozvíjet a určuje stavební pozemky.