„Plánovaný počet stavebních míst se snížil na třiadvacet z důvodu nutného vybudování přečerpávací stanice pro kanalizaci a vybudování trafostanice,“ informovali představitelé obce.

Po dokončení projektu budou známé náklady na vybudování sítí a následně také prodejní cena pozemků. Ke konci roku obec plánuje vyhlásit záměr k prodeji, na který mohou zájemci začít reagovat.