Informace o nejbližších termínech dalšího vítání najdou rodiče na webových stránkách města v sekci komise pro občanské záležitosti, kde si mohou stáhnout a vytisknout přihlášky.