Vyškovské nádrže Kačenec I a Kačenec II léta slouží k chovu ryb a sportovnímu rybolovu a jsou i častým místem vycházek řady lidí z okresního města a okolí. Moravský rybářský svaz ve Vyškově nyní úzce spolupracuje s vyškovskou radnicí, aby společnými silami zajistili vybagrování nánosů bahna.

„V minulém roce jsme se rozhodli obnovit myšlenku revitalizovat rybník Kačenec. Respektive oba dva, nicméně přednost dostane po projednání na ministerstvu zemědělství dvanácti hektarový Kačenec I, což je ten větší. Zatím jsme na velmi dobré cestě,“ potěšil nejen rybářské nadšence vyškovský místostarosta Roman Celý.

Většinu nákladů pokryje dotace

Nemalou částku má zajistit dotační titul Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží. V současné době tak leží na ministerstvu zemědělství žádost o dotaci, která by pokryla osmdesát procent rozpočtu odbahnění, tedy zhruba dvacet milionů korun.

Celkové náklady na akci tak vedení města předpokládá ve výši čtyřiadvaceti milionů korun. „O zabezpečení zbývající částky radnice jedná s vyškovskou organizací rybářského svazu, nicméně je zřejmé, že peníze by šly z městské kasy,“ uvedl místostarosta.

Spokojenost neskrývají ani samotní rybáři. „Je tam příliš malá hladina vody a příliš velká vrstva bahna. Rybník je tak zanesený splavem z polí a na podzim spadaným listím, že se ve vodě vytváří čpavek,“ vysvětlil před časem hospodář Moravského rybářského svazu ve Vyškově Petr Bárek.

Město ale zatím naráží na vlastnické vztahy pozemků pod rybníkem. V původním katastru se totiž objevili kromě města i další vlastníci. „Žádost o dotaci nepodává přímo město, ale úzce spolupracujeme s místním rybářským svazem, protože žadatelé mohou být pouze rybáři. Nicméně Kačenec je majetkem města, v současné době řešíme intenzivně určité smlouvy s majiteli soukromých pozemků, které leží pod rybníkem. K jejich doložení nás ministerstvo vyzvalo. Hledáme tak s majiteli společnou řeč,“ pokračoval Celý, který pevně věří, že rybáři na dotaci dosáhnou.

Pokud by se tak stalo, vedení města očekává, že zahájení prací by bylo možné odstartovat ještě na podzim letošního roku.

Na pečlivé odbahnění upozorňuje i třeba sportovní rybář Radek Polách z Bučovic. „Kačák znám třicet let. Samozřejmě je dobře, že ho chtějí zbavit bahna, jen doufám, že to nebude tak, aby bylo bahno za dva roky zpátky. Co vím, tak za Kačencem je chovný rybník a při vydatnějších deštích se bahno zanese právě do Kačence. Chtělo by to myslet na nějaký záložní rybník, který by bahno zadržel,“ myslel si Polách.

Myšlenka koupání se přímo nabízí

V případě získání dotace by se tak nádrž musela nejprve vypustit. „Nejnáročnější bude odstranit zhruba půlmetrový sediment. Ten se odveze a rozprostře na zemědělské pozemky. Narušené břehy bude potřeba zpevnit. A dojde i k úpravě pláže pro rekreační využití,“ uvedla mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Právě možnost znovuzavedení přírodního koupání vedení Vyškova láká. „Chceme, aby byly oba rybníky přístupnější. Dokonce panuje idea, že by mohl v budoucnu sloužit ke koupání. Taková varianta také existuje,“ uzavřel Celý. Obě nádrže vznikly v polovině minulého století v dolní části vodního toku Rostěnka.