Slavnostní nástup jezdců plánují v jedenáct hodin dopoledne před místním obecním úřadem. V patnáct hodin pak zahájí hon na lišku, který ukončí vyhlášením krále honu. Na osmnáctou hodinu pak připraví večerní zábavu v místní hospodě.