Další turisté najdou v nejbližších dnech u jedné z nádrží místního potoka Runza směrem na Pavlovice, poslední pak u křižovatky silnic na Nesovice. „Tam, kde kdysi bývala konečná stanice úzkokolejné cukrovarské dráhy," popsal Pospíšil.

Dřevěný přístřešek je ze dřeva a uvnitř má stůl a dvě lavice. „Něco podobného mají v Milonicích na návsi. Altánky jsme se rozhodli postavit na místa, která jsou mezi lidmi oblíbená a jsou součástí vycházkových tras. Uvítají je nejen matky s kočárky," řekl.

Drobné zdržení

Z obecního rozpočtu si čtyři stavby vyžádaly necelých sto tisíc korun. Dvě z nich se nacházejí v blízkosti cyklostezky, která má vzniknout podél bývalé úzkokolejky, která vedla z Kozlan do vyškovského cukrovaru. Vedení obce ji chtělo vytvořit letos, kvůli vyřizování potřebných dokumentů se však její uskutečnění zpozdí. „V současné době je projekt ve fázi, kdy čekáme, až územní rozhodnutí nabude právní moci. Potom začneme vyřizovat stavební povolení. Všechno už pro to máme připravené, problém je v čekacích lhůtách na jednotlivá rozhodnutí," informoval Pospíšil.

Podle něj by snad dělníci na podzim mohli začít s pracemi. Do konce roku však cyklostezka, která povede ze středu obce k silnici z Bohdalic do Bohatých Málkovic, hotová nebude. „Některé věci však ano. Součástí akce bude i stavba vodovodu a veřejného osvětlení podél trasy stezky. To se nám snad ještě letos podaří udělat," odhadl starosta.

Obec žádala o dotace, ale neuspěla. Stavbu tak zaplatí z vlastních peněz. Ta bude včetně inženýrských sítí stát necelých osm milionů korun.