„Lze konstatovat, že funguje velmi dobře a měřené hodnoty vypouštěné a vyčištěné vody jsou v pořádku. Dokončeny jsou také další kanalizační přípojky. Jednalo se zejména o přípojky místních obyvatel, ale podařilo se nám připojit již i některé budovy ve vlastnictví obce. Složité to bylo zejména u budovy obecního úřadu, obecního sálu i hospody, ale díky našim zaměstnancům se to zdařilo,“ informoval starosta Kozlan Karel Pospíšil.

Obec využila na uskutečnění projektu prostředky z dotace. Původní kanalizace byla postavena mezi lety lety 1968 až 1970 a již nevyhovovala.