Změna se bude týkat levé strany ulice ve směru od Bohdalic na Nesovice a levé strany Dolní ulice od středu obce na Bučovice. „Svítidla poté vyměníme i na dalších stožárech mimo trasu kolem hlavních silnic,“ informoval starosta Kozlan Karel Pospíšil. Na výměnu dostala obec dotaci od ministerstva průmyslu a obchodu.