Samotné práce vybraná firma udělá přes letošní zimu. Parkové úpravy se týkají hned šestnácti obecních míst. „Všech šestnáct lokalit, na kterých se s úpravou počítá, se nachází uvnitř Křenovic na obecních pozemcích. Bude se jednat jak o úpravu stávající zeleně, tak jsou ve třech případech navržené úplně nové plochy," zmínil křenovický starosta.

Ty budou rozmanitých rozměrů. „Někde půjde třeba jen o vysazení jednoho stromu, jinde se bude jednat o menší obecní park. Největší část projektu spočívá v zahradní úpravě obou stran naší centrální ulice. A to o délce asi dvou set metrů. Jedna část projektu se zabývá také úpravou zeleně okolo kostela," popsal Konečný.

V komisi, která se podílela na výběru dodavatele, seděla řada odborníků. „Výběrová komise se skládala například ze zahradníků, krajinářů a dalších lidí z oboru. Nechali jsme si ověřit také zdůvodnění navržené ceny, zda skutečně odpovídá výši nákladů. Dodavatel je prvovýrobce a všechny stromy a rostliny si pěstuje sám, což je značná výhoda," uvedl starosta.

Obec na revitalizaci získala dotaci z Operačního programu Životního prostředí. „Tato dotace nám pokryje přibližně pětasedmdesát procent všech nákladů. Projekt se týká výhradně revitalizace a výsadby trávníků, stromů, keřů a dalších zahradnických prvků. Například o umístění laviček se už postará sama obec," podotkl Konečný.

MARTIN ZAVŘEL