Někdo například poničil okrasnou třešeň na Zlaté hoře. „A to tak, že odřezal větve a z nich ostříhal pouze konce, zřejmě za účelem prodeje. Uvítáme jakékoli informace vedoucí k viníkovi," uvedl starosta Jaromír Konečný.

Kromě toho se legální cestou pokácelo několik stromů. Náhradní výsadba už je v plánu. „V době vegetačního klidu jsme vyřizovali spoustu žádostí o kácení. V případě vyhovění postupujeme podle pravidla, že za jeden pokácený strom se musí vysadit dva nové," upřesnila předsedkyně výboru pro životní prostředí Marcela Drápalová.

Vesnice tak třeba v souladu se schváleným osazovacím plánem povolila pokácení pěti lip na místním hřbitově a její letošní rozpočet už počítá s náhradní výsadbou deseti kusů. Má k ní dojít na podzim. „Dále jsme se vyjadřovali k žádostem o pokácení stromů například u mateřské školky, v Sokolské, Široké, a Zbýšovské ulici a pak na soukromých pozemcích," dodala Drápalová.

Problém nastává v případě, kdy v dané lokalitě místo pro náhradní výsadbu není. Výbor ovšem už vytipoval pozemek ve vlastnictví obce, kde by se stromy mohly sázet. Návrh lokality ještě musí schválit zastupitelstvo.