„Provádíme opravy pískovcové barokní sochy svatého Jana Nepomuckého z roku 1731. Socha měla jako doplňkovou výzdobu čtyři andělíčky, které v roce 2004 někdo ukradl. Sochař je s pomocí fotografií domodeloval a k soše je doplní. Navíc objevil, že před dvěma sty padesáti lety byla socha barevná. Uvažujeme tedy i o nabarvení sochy. Cena je dvě stě tisíc korun. Asi polovinu zaplatí obec z dotací ministerstva kultury,“ řekl starosta Letonic Jiří Skokan.

Jan Nepomucký, kterého socha znázorňuje, je další z kazatelů, kteří ve středověku násilně zemřeli.

JAKUB JUREK