Kde se v Novotné vzal kreslířský talent, sama neví. Nevybavuje si, že by se někdo z rodiny věnoval výtvarnému umění. Přesto své skryté vlohy objevila už na základní škole. „Protože mě malování bavilo, navštěvovala jsem výtvarný obor na tehdy ještě Lidové škole umění ve Slavkově. Vydrželo mi to po celou školní docházku,“ vzpomíná Novotná. V tehdejší době však bylo nepředstavitelné, že by se uměním živila. A proto vystudovala střední ekonomickou školu.

„Pořád jsem ale musela myslet na to, že jsem se ani nepokusila o přijímačky na střední uměleckou průmyslovku. Pokusila jsem se alespoň najít zájmový kroužek výtvarné výchovy pro mládež v mém věku, ale marně. A tak jsem se úplně přestala malování věnovat,“ mrzí dodnes Novotnou.

Po maturitě studovala jazykovou školu. A protože bylo krátce po sametové revoluci a lidé dostali možnost vycestovat do západních států, vyzkoušela si osmnáctiměsíční pobyt v Německu jako au-pair. Po návratu si našla zaměstnání jako asistentka ředitele v soukromé firmě, složila státní překladatelskou zkoušku z němčiny, věnovala se angličtině a pracovala na kariéře. „Opět se mi ale vrátila myšlenka malovat a začala jsem pátrat po brněnských školách umění a různých zájmových organizacích. Až jsem narazila na výtvarný kurz pro dospělé a po desetileté přestávce se k malování vrátila,“ raduje se malířka.

Stále ale pracovala v ekonomice. Měla za sebou zkušenosti s obchodem, reklamou a stala se zástupcem ředitele. Jakmile Česká republika vstoupila do Evropské unie, přihlásila se k výběrovému řízení. Poté, co ji přijali, začala pracovat v Evropském parlamentu jako asistentka překladatelského oddělení v Lucemburku. Přesto si podala přihlášku na fakultu výtvarných umění v Brně. „Stále jsem ale považovala malování jen za svého koníčka. Od přijímacích zkoušek jsem si slibovala jediné, a to nestranný odborný posudek mé práce. Ani ve snu mě nenapadlo, že by mě mohli přijmout. Nejenom vzhledem k mému již dávno „nestudentskému“ věku,“ říká dnes pětatřicetiletá výtvarnice.

O přijetí se dozvěděla čtrnáct dnů před odjezdem do Lucemburku a dala přednost kariéře. Po devíti měsících přece jenom práci u Evropského parlamentu ukončila a nastoupila do prvního ročníku denního studia. Dnes studuje už pátý semestr. Absolvovala také jeden semestr studia malby v Anglii na University of Leeds, School of Design.

„V mé tvorbě naleznete zátiší, hodně mě přitahuje krajina i město a v současnosti uvažuji i o začlenění figury. Jinak je ale ještě brzy říct, jaký žánr je mi nejbližší,“ tvrdí umělkyně.

Některé její práce vystaví vyškovská knihovna ve své provozní době do šestadvacátého června.