Ti hned udělali nábor mezi místními dětmi a začali s tréninkem na hry v požárním sportu s názvem Plamen. Před několika lety se ve vesnici podařilo opravit také klubovnu pro mladé hasiče, aby měli zázemí pro své aktivity. Kromě práce s mládeží se snaží místní sbor pomáhat se sběrem starého železa a elektroodpadu v obci. Výtěžek z těchto akcí putuje na provoz sboru. Každoročně také pořádají hasiči z Moravských Prus vlastní hasičský bál, který je jednou z největších společenských událostí v obci. Foto: archiv kronikáře sboru Vladimíra Bubeníka.

Hasiči z Milonic oslavili 120 let trvání sboru.
Dobrovolní hasiči z Milonic mají opravenou zbrojnici

Sbor byl založen v roce 1892. Prvním starostou sboru se stal nadučitel Josef Ryba, který s ostatními zhruba dvaceti zakládajícími členy začal nyní už více než stoletou tradici místních hasičů. Při příležitosti založení obdrželi hasiči od Zemského výboru 300 zlatých, obec jich přispěla 800 a mohli tak zakoupit první stříkačku, kterou mají dodnes. „Tehdy měli hasiči také dva kamzíkové žebře, jeden žebř čtyřdílný a další,“ uvedl kronikář a náměstek místostarosty hasičů Vladimír Bubeník.

Kromě historické stříkačky se ale mohou v Moravských Prusech pochlubit i moderními vozy. „Máme Ford Tranzit, který jsme pořídili v loňském roce s přispěním dotace a plně vybavenou DA 12 Aviu A31,“ vyjmenoval Bubeník.

V Moravských Prusech se v posledních letech podařilo také opravit hasičskou zbrojnici, ve které skladují například dvě přenosné a dvě přívěsné stříkačky. V roce 2007 se místní hasiči sloučili se sborem z Boškůvek.

Mají raritu už z doby založení

Dobrovolní hasiči z Moravských Prus se mohou pochlubit velkou raritou. „Náš sbor vlastní starou koňskou stříkačku z roku 1892. Je plně funkční a každoročně se s ní účastníme místního průvodu na hodech,“ uvedl kronikář sboru Vladimír Bubeník. Zároveň doplnil, že při příležitosti průvodu nikdy nezapomenout obléknout historické hasičské uniformy. Stříkačku zakoupili hasiči v roce založení sboru.

Hasiči z Nemochovic se podílejí na řadě kulturních akcí ve vsi.
Hasiči z Nemochovic pomáhají s kulturou v obci

ADAM KOŠIR