„Vytěžený sediment se ukládá na pozemky ve vlastnictví obce Mouřínov v katastrálním území Mouřínov ve vzdálenosti asi jeden kilometr od potoka,“ uvedlo vedení obce. Jihomoravský kraj odbahnění potoků v obcích hradí v rámci boje proti suchu a zadržení vody v krajině.