Vzniknout má za areálem tamního fotbalového hřiště. Sloužit bude především mládeži starší patnácti let. „Podobných hřišť vzniká v současnosti mnoho. Jdeme tak s dobou. Polovinu ze čtyřsettisícových nákladů pokryjeme z dotace od Jihomoravského kraje,“ sdělil mouřínovský starosta Vladislav Horák. Vedení obce chce stavbu zahájit i ukončit letos, ideálně v období letních prázdnin.