DISKUTOVAT MŮŽETE DOLE POD ČLÁNKEM

Ochranáři z Agentury považují bučiny, suťové lesy a ovsíkové louky s vzácnými rostlinami v údolí za natolik cenné, že v jejich případě nestačí status přírodního parku. Proto tuto lokalitu navrhli do soustavy Natura 2000. V současnosti čekají, zda tento návrh přijme vláda a předloží ho Evropské komisi.

„Nemohu říct, zda k tomu dojde ještě letos. Nevím ovšem o nějaké překážce, která by navržení bránila. Nyní začíná meziresortní řízení, k návrhu se budou vyjadřovat i dotčená ministerstva, zejména ministerstvo zemědělství. Většinu pozemků tam totiž vlastní Lesy České republiky,“ informoval Petr Slavík z brněnského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny.

Kdyby se Rakovecké údolí dostalo do soustavy Natura 2000, musí ještě Jihomoravský kraj stanovit stupeň jeho ochrany podle domácí legislativy. Na to má šestiletou lhůtu. „Nepředpokládám, že by se celé údolí stalo tak přísně chráněným územím, třeba na úrovni přírodní rezervace. Území, především louky, je na lidské činnosti, hlavně kosení, přímo závislé. Samozřejmě jde ale o to upřednostnit takové hospodaření v lese, které bude k přírodě šetrnější než třeba velkoplošné holoseče,“ objasnil Slavík.

To naráží na zájmy lesníků. „Z hlediska lesního hospodaření záleží na tom, o jaký stupeň ochrany tohoto území by nakonec šlo. A také na jeho rozloze. Čím větší plocha, tím je pro nás nesnadnější hospodaření v lese. Chci podotknout, že na tomto území jsou už nyní lesy zvláštního určení a ochranné lesy, které už požívají jistý stupeň ochrany,“ shrnul šéf bučovické lesní správy Otakar Pavlík.

Obec Račice – Pístovice zato k aktivitám ochranářů nemá zatím žádné výhrady. „S vyšším stupněm ochrany Rakoveckého údolí nemáme žádný problém, spíš to vítáme,“ potvrdil místostarosta František Vlk.

Jak už před časem Vyškovské noviny informovaly, Agentura ochrany přírody a krajiny usiluje rovněž o to, aby se do soustavy Natura 2000 dostal přírodní park Ždánický les, který zaujímá značnou část území Slavkovska a Bučovicka. Ten by mohl získat status chráněné krajinné oblasti. To se příliš nelíbí starostům některých obcí a lesníkům.

Národní přírodní rezervace Větrníky je na rozdíl od předchozích případů chráněná dostatečně přísně. Jenže někdy to může být kontraproduktivní. Proto chtějí orgány ochrany přírody změnit její status na národní přírodní památku.

„Na jaře zřejmě začne proces projednávání této změny. Je to celkem složitá záležitost, která potrvá podle mého odhadu asi rok. Pokud vše půjde dobře, předpokládám, že na konci roku nebo příští rok na jaře budou mít Větrníky jiný status. Záleží na tom, jak proběhnou jednání s vlastníky, zda se přitom nevyskytnou nějaké problémy,“ sdělil pracovník ministerstva životního prostředí Petr Stloukal.

Podle něj se v tomto případě rozhodně nejedná o nějakou degradaci ochrany Větrníků. „O to v tomto případě nejde. Důležité je, že odlišný status zjednoduší administrativní postupy, které nyní komplikují péči o toto chráněné území. V praxi tam mají ztížený vstup i lidé, kteří na Větrnících kosí vegetaci,“ objasnil Stloukal. Údržba lokality je nezbytná, jinak by postupně zarostla nálety.

Seznam lokalit z Vyškovska schválených Evropskou komisí

lokalita chráněná entita


Bučovice: zámek netopýr velký

Černecký a Milonický hájek dubohabřiny, vzácná flóra

Člupy vzácná flóra, hmyz, plazi

Dědice: kostel netopýr velký

Komořany: stepní stráně vzácná flóra, hmyz, obojživelníci a plazi

Marchanice: letiště sysel obecný

Mouřínov: druhý rybník žába kuňka ohnivá

Rašovický zlom: Chobot vzácná flóra

Slavkov u Brna: zámecký park brouk páchník hnědý

Šévy vzácná flóra, hmyz, plazi

Větrníky vzácná flóra, ptáci

Visengrunty vzácná flóra, hmyz, plazi, ptáci

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny Brno