Odklidit naplaveniny, které se usadily pod dvěma němčanskými mosty, si však už obec musela sama. „Protože tady nemáme žádné zaměstnance, kteří by takové práce mohli dělat, najali jsme si na to firmu. Odklizení sedimentů nás stálo čtyřicet tisíc korun. Jen pod oběma mosty bylo přes dvacet kubíků bláta," poznamenal starosta.

Potok je pravidelně zanášený vždy, když okolí obce zasáhnout přívalové deště. „Ty přicházejí pravidelně, vždy jednou za několik let. Poslední lokální záplavu jsme tady měli před třemi lety. Ta k zanesení koryta hodně přispěla. V současné době je do potoka zaústěná i kanalizace, to se má ale v dohledné době změnit. Společně s okolními obcemi totiž usilujeme o odkanalizování," slíbil Krátký.

V Němčanech se také můžou těšit na nové sousedy. V obci totiž vznikají nové rodinné domy. „Investovali jsme letos do lokality, které říkáme nová ulice, už čtyři miliony korun. Peníze pokryly především zasíťování třiatřiceti nových parcel. Právě jsme v místě dokončili kompletní infrastrukturu a pět majitelů už má své domy dokonce pod střechou. Další čtyři domy jsou pak ve fázi hrubé stavby," zmínil starosta.

Noví obyvatelé mají přispět k omlazení věkového průměru obce a také k nárůstu počtu obyvatel. „To může oživit kulturní dění v obci, ale nese to s sebou i celou řadu dalších výhod," myslí si Krátký.