„Mapa byla přibližně před sto deseti lety zakreslená ručně a od té doby se u nás samozřejmě spousta věcí změnila. A ani svou přesností už mapa neodpovídala tomu, jak jsou parcely dnes rozdělené. Většinou se jednalo o nepřesnosti v řádu metrů, což v konečném důsledku dělalo poměrně velké plošné rozdíly," konstatoval němčanský starosta Martin Krátký.

Jedním z případů, kdy na staré mapě figuroval ještě starý prvek, je třeba potok. „Jeho původní koryto totiž v té době vedlo jinudy. Museli jsme před vyhotovením nové katastrální mapy všechny tyto prvky a parcely přesně zaměřit a kompletně přečíslovat tak, aby vše odpovídalo současnosti," vysvětlil starosta.

Pozemková úprava se navíc týkala i objektů, které ve vesnici teprve plánují stavět. „Mapu jsme doplnili například o cestu, rybník nebo suché poldry, které tady v brzké době máme v plánu zřídit. Vše jsme tak převedli do pozemkových úprav, které mají váhu územního rozhodnutí. To nám přináší velkou výhodu v tom, že o něj v budoucnu při výstavbě těchto prvků už nemusíme žádat," zmínil výhody Krátký.