Podobně jako v jiných obcích Vyškovska, jsou důvodem zvýšené náklady na svoz. Ty v minulém roce činily téměř 570 tisíc korun.

Z příjmů za tříděný odpad a poplatky se obci vrátilo pouze pětaosmdesát procent. Obec tedy svoz dotovala částkou téměř 87 tisíc korun. „Situace je v současné době již neudržitelná, proto nezbývá nic jiného než přikročit k navýšení poplatku tak, aby se dotace na svoz odpadů ze strany obce snížila,“ uvedl místostarosta obce Jaromír Fridrich.