„Žádost poslalo čtyřiaosmdesát obcí. Uspělo jich sedmatřicet včetně Starých Hvězdlic a Křenovic na Vyškovsku,“ řekla nadační pracovnice Mirka Drobílková.

Křenovičtí včelaři se inspirovali podzimní výsadbou v Rousínově. Polní cestu z Křenovic do Vážan nad Litavou bude lemovat lipová alej, která oživí okolní krajinu a poslouží jako zdroj nektaru pro včely.
Pro ozelenění krajiny mají v Křenovicích a okolních obcích slavkovského bojiště dlouhodobý plán.

„Cílem je zasadit v horizontu osmi let za každého vojáka padlého v bitvě u Slavkova strom. Do roku 2015, kdy si připomeneme dvě stě deset let od konání bitvy, by tak mělo v regionu Slavkovského bojiště přibýt celkem třiadvacet tisíc sedm set stromů,“ řekl zastupitel Oldřich Bartošek. Lidé mohou výsadbu podpořit příspěvkem do sbírky Strom života nebo adopcí stromu.

V Křenovicích zvažují, že by v budoucnu nechali vybudovat novou turistickou stezku ze Slavkova na Mohylu míru, která by vedla přes Vážany a Křenovice. „Cesta by vedla výhradně po polních cestách a stromy bychom vysadili po celé její délce. Oslovíme okolní obce a turistický svaz, zda tento návrh podpoří,“ plánuje Bartošek.

Také ve Starých Hvězdlicích se pustili do sázení stromů se vší vervou. V loňském roce vysadilo tamní občanské sdružení alej stovky stromů podél cesty do Pavlovic. Letos se rozhodlo obnovit obecní sad. Lokalita, kam dříve chodili místní na krajové odrůdy jablek s malebnými názvy ptačky, malináče nebo kožuchy, se nyní rozroste o jabloně, ořešáky, hrušně, třešeň nebo mirabelku.

Starostové na vesnicích nemají často o svých pravomocech a vhodných finančních zdrojích pro rozvoj zeleně povědomí a často to také není jejich priorita. „Naším cílem je zlepšit současnou situaci. Žadatelé získají nejen podporu pro svoje projekty, ale zároveň i cenné zkušenosti se zajišťováním peněz. Celá řada z nich obdrží svůj první grantový příspěvek právě od nás,“ doplnila Drobílková.