Kompostéry spadají do projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelného komunálního odpadu v obcích Dobrovolného svazku Ivanovická brána. Svazek obcí, kam Orlovice patří, získal na kompostéry dotace díky Operačnímu programu Životní prostředí. „Na kompostéry jsme dostali přes půl milionu korun, z obecního rozpočtu jsme doplatili jednadevadesát tisíc,“ sdělila Minářová. Kompostováním lidé odpad zlikvidují efektivněji, jelikož hnědé ekologické popelnice na bioodpad v letních měsících nedostačují.

MARTINA MORESOVÁ