Dodal, že vodní nádrž vznikne v oblasti mezi místními známé jako na Zumru. „Už jsme uzavřeli smlouvu s projektantem a nyní připravujeme projektovou dokumentaci,“ doplnil Mezuláník. Ve vesnici zatím mají podle starosty jeden rybník v oblasti Poltňa a druhý znají lidé pod názvem Na Sadkově.

ADAM KOŠIR