„Bezprostředním impulzem pro revizi byl nečekávaný pád lípy v jarním období. Ten se naštěstí obešel bez zranění osob nebo jiné újmy, ačkoliv k němu došlo u frekventovaného chodníku,“ vypověděla mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Městský park se vyznačuje právě vysokou návštěvností a frekvencí pohybu pěších, cyklistů i bruslařů.

Pracovníci odborů životního prostředí a místního hospodářství Městského úřadu Vyškov tak proto za účasti zástupce Vyškovských služeb zajistili kontrolu zdravotního stavu stromů ve Smetanových sadech a stanovili charakter a rozsah nutných opatření. „Z hlediska zdravotního stavu máme nejvíc postižené dva druhy stromů, konkrétně jírovec maďal, tedy kaštan a olše. U kaštanu se jedná převážně o hnilobu kmene s vytvořenou dutinou. Pravděpodobnou příčinou je stáří stromů, způsob výsadby a zřejmě i zalomení větví nebo neodborný ořez v dřívější době s pronikáním hniloby přes právě tato poranění kmenem směrem dolů,“ vysvětlila mluvčí.

Proto hrozí zlomení kosterních větví nebo celého stromu. Naopak u olše je poškození jiné. „Začíná prosycháním koruny odshora a končí uschnutím celého stromu nastojato. Příčinu tohoto poškození neznáme, jedná se pravděpodobně o souběh několika faktorů. Vzhledem k tomu, že olše nemá pevné dřevo, hrozí odlomení jakékoliv části kmene,“ informovala Bednářová.

Radnice tak nechá suché stromy odstranit. „Je pravda, že některé stromy skutečně chřadnou, nejsou vitální a jsou častokrát nebezpečné. Zatím se podle mých informací bude kácet na devatenáct stromů. Půjde o suché a hlavně náletové dřeviny. Kaštany a olše půjdou na řadu až na jaře,“ prohlásil ředitel Vyškovských služeb David Olejníček.

Termín letošního kácení se zatím dolaďuje. Odborníci poukazují na to, že u stromů zejména s vyhnívající dutinou a narušenou statikou není reálná šance na ozdravení. „U stromů, u nichž nehrozí nebezpečí pádu, zajistíme zvýšení stability koruny, konkrétně stažením větví pomocí lan a odstranění suchých, mnohdy nalomených nebo zavěšených větví,“ doplnila Bednářová.