„Kříž už je v havarijním stavu. Proto se zastupitelstvo rozhodlo, že požádáme ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na jeho rekonstrukci. Pomoci může dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova. Žádost už je na rezortu podaná," informoval starosta Podbřežic Radovan Brtník.

Náklady na opravu vedení obce odhaduje asi na pětaosmdesát tisíc korun. V plánu je kříž demontovat a rozložit na jednotlivé části. „Pod ním necháme zhotovit nový betonový základ do nezámrzné hloubky s izolací proti zemní vlhkosti. V další fázi se kříž opět smontuje a přitom se také vymění zkorodované spojovací čepy," vysvětlil Brtník.

Jak dál uvedl, samotný kámen čeká mechanické očištění a zpevnění. Na domodelování poškozených nebo chybějících částí poslouží umělý materiál. „Text na zadní straně soklu se barevně zvýrazní a ten, který je na mramorové desce na čelní straně, necháme vyzlatit," popsal podbřežický starosta.

K delší životnosti opraveného objektu má po doplnění spárování a retuších povrchu přispět hydrofobizace pískovce, což znamená aplikování vrstvy odpuzující vodu, která materiál v podstatě zakonzervuje.