V současnosti škola poskytuje vzdělání jen do čtvrtého ročníku, poté musejí žáci dojíždět do Bučovic.

„Tato situace vznikla na základě žádosti rodičů, kteří by o pátou třídu pro svoje děti stáli. Také je zde ale zájem školy a obce nabídnout nové možnosti vzdělávání místních dětí,“ uvedli představitelé obce.

Zároveň chtějí usilovat o získání dalšího učitele placeného z rozpočtu kraje, o rozšíření školy a její celkový rozvoj.