Nové možnosti pro bydlení budou výzvou především pro městskou infrastrukturu. „Investor v tomto případě podepsal dohodu s městem, že se bude podílet na pokrytí nákladů opravy současné příjezdové komunikace. Také na svých pozemcích řeší velkoryseji parkování,“ komentoval rousínovský starosta Jiří Lukášek.

Hlavní program Dnů památek ve Vyškově se odehrál v zámecké zahradě.
Líté souboje i dravci v akci. Ohlédnutí za Dny památek ve Vyškově

VÝSTAVBA V ROUSÍNOVĚ

* Dle předpokladu: 200 nových bytových jednotek.

* Za 2 až 3 roky.

* Zátěž pro infrastrukturu.

* Nejdále je výstavba Residence Lípové sady.

Zmínil další požadavky na občanskou vybavenost, v jiných případech si město musí poradit samo. „Drobní investoři samozřejmě žádné peníze na tyto zařízení městu neposkytnou, ale není to ani nijak svázané se zákonnou povinností, jelikož většinou pracují na soukromých majetcích,“ přiblížil starosta.

Nárůst obyvatel je zátěží zvláště pro školství. „Prostou matematikou zjistíme, že dvě stovky bytových jednotek znamenají nárůst minimálně o šest stovek obyvatel, což je asi desetina města. Z toho může být až dvě stě dětí, které bude nutno přijmout do školky a základní školy. Kapacita těchto zařízení je v podstatě nyní vyčerpaná,“ doplnil Lukášek.

Potvrdil to také ředitel Základní školy Rousínov Jiří Kyjovský. „V kapacitě ještě máme rezervu na asi čtyřicet žáků při celkové kapacitě šest set devadesát. V některých ročnících jsme však již na horní hranici,“ sdělil Kyjovský.

Výhody plynoucí z navýšení počtu obyvatel v podobě vyšších daňových příjmů do města se projeví až za několik let, zatímco umístění dětí do škol je třeba řešit okamžitě. „Dle současné strategie státu, která nepočítá s odhady a budoucností, bychom nejdříve potřebovali žádat o dotace na školní zařízení pro tyto děti. Vedení projektu od záměru, přes projektovou přípravu až po realizaci, a současně čekání na dotaci, u které máte nárok pouze podle počtu dětí přijatých do školních zařízení, zabírá odhadem pět let,“ zdůraznil Lukášek.

Město proto už v předstihu zpracovává projekty na školku v Čechyni přestavbou bývalé obecní školy a také na úpravu přízemí školy na Habrovanské ulici. Připravená je dále studie přestavby bývalého bloku chlapeckého internátu v ulici Tyršova na školní prostory, které zahrnou zhruba osm nových kmenových tříd.

Výstavba se v Rousínově většinou netýká velkých projektů jako Residence Lípové sady, ale spíše řady menších investičních záměrů jako výstavba rodinných domů nebo také přestavba starších domů na několik bytů. Nad budoucností uvažují také mnozí místní. „Co se týče parkovacích míst, je ve městě situace velice špatná. Občanská vybavenost je tady ale na relativně dobré úrovni,“ hodnotil třeba Martin Danko z Rousínova.

Puškinova ulice je po rekonstrukci.
V opravené Puškinově ulici ve Vyškově přibyla nová parkovací místa, podívejte

Technickou infrastrukturu si každý investor řeší samostatně. Týká se to třeba komunikací nebo inženýrských sítí. „Vzniká zde ale problém s parkováním, kde dle současných norem a velikosti Rousínova, stačí do sto metrů čtverečních bytové plochy polovina parkovacího místa a nad sto metrů jedno parkovací místo. Tato norma je dle našeho názoru zcela zastaralá a dle našich zkušeností je ideální, když na každou bytovou jednotku jsou dvě parkovací místa vybudovaná na náklady investora na vlastních pozemcích,“ vysvětloval starosta.

Zástupci radnice se snaží přesvědčit investory, že držení zmíněné normy je zcela nedostatečné. Cílem je navyšování počtu parkovacích míst alespoň kompromisně nad tuto úroveň. S růstem počtu obyvatel se v regionu potýkají například také ve Slavkově u Brna. Také kvůli zátěži na infrastrukturu tam v severozápadní části města prosadili stavební uzávěru.