Linka 610 pojede podle výlukového jízdního řádu, ale po své trase. Cestující musí počítat s časovými posuny kvůli návaznosti na linku 630 v Otnicích.