Už během loňského roku připravovali ve Slavkově program na podporu podnikání ve městě. „Chceme aby centrum Slavkova bylo kultivované podobně jako to je ve městech na západě. Souvisí s tím opravy náměstí, ale spojené s tím jsou i vitríny prodejců,“ uvedla slavkovská mluvčí Veronika Slámová.

Inspirací je Brno, kde zorganizovali soutěž Výloha roku. „Snažíme se to překlopit do Slavkova. Letos cílíme na podnikatele v městské památkové zóně,“ zdůraznila Slámová. Spolupracují na tom se známou designerkou Veronikou Rút Novákovou. Příležitost se letos bude týkat téměř padesáti podnikatelů. Město má však k dispozici na podporu dvě stě tisíc korun. Záleží tedy na tom, kteří zájemci podají žádost dříve. Žadatelům město uhradí nejvýše deset tisíc korun za služby designéra a polovinu nákladů na materiál do deseti tisíc. 

Po šoku v době koronavirové krize se prodejny znovu otevřely pro návštěvníky. V zájmu města je takový ruch udržet pro jeho ekonomiku i atmosféru. „Investujeme dvě stě tisíc korun z městského rozpočtu do dotačního titulu určeného pro místní provozovatele, kteří mají zájem si zlepšit nejen vzhled své výlohy, ale stojí také o odborné posouzení a nápad zkušeného designéra,“ vysvětlila slavkovská místostarostka Marie Jedličková.

Roli ve snažení města hraje přední česká brand specialistka Veronika Rút Nováková. Ta navrhne seznam kvalitních designérů, kteří budou se slavkovskými obchodníky spolupracovat. „Výsledek pak v ulicích uvidíme v adventní čas, kdy spustíme hlasovací soutěž o nejkrásnější výlohu. Chceme tím dát obchodníkům zpětnou vazbu přímo od zákazníků,“ prozradila místostarostka. Právě souhlas s účastí v soutěži bude jednou s podmínek podpory. „Smyslem není podpora jednorázové vánoční akce, ale zejména příležitost se zamyslet se nad moderními možnostmi podpory prodeje. Součástí je i seminář pod vedením Veroniky Rút Novákové, který se uskuteční pětadvacátého června od půl šesté odpoledne na radnici. Vítáni jsou všichni podnikatelé, nejen ti, na které je letos cílen dotační program,“ oznámila Jedličková.

Dotaci nemají šanci získat bankovní instituce, pojišťovací centra, realitní kanceláře, ubytovacím a stravovacím zařízení, podnikové prodejny a herny. Samostatnou kapitolou je pak pomoc s propagací. „K tomu slouží nabídnuté informační kanály, kde mohou zájemci inzerovat zdarma. Propagovat své služby mohou i na našem facebooku,“ dodala mluvčí Slámová.