„Nové domy mají vzniknout na východním okraji zastavěného území při silnici na Milonice a v záhumení na západě. Celkem půjde o 6,63 hektarů plochy pro bydlení, na které může vzniknout odhadem až padesát rodinných domů,“ popsal autor projektu z firmy Studio Region Miloslav Sohr.

V plánu je také vlastní čistírna odpadních vod. „Máme spadat pod nesovickou čistírnu. Podle studie je ale pro naši obec vhodná i vlastní kořenová čistírna odpadních vod, která je mimo jiné levnější,“ prohlásil uhřický starosta Jaromír Handl.

Uvažovaná čistička má ležet u Uhřického rybníka v dolině pod obcí.

Třetí novinkou v územním plánu je zalesnění pahorku Kopánky, a to na jeho severní straně, nad vesnicí. „Dochází tam k erozi půdy,“ vysvětlil Handl.

Obyvatelé nyní mají ještě možnost se k novému územnímu plánu vyjádřit. „Minulý týden se konalo veřejné projednání. Nyní mají obyvatelé ještě třicet dní na to, aby uplatnili svoje poslední připomínky,“ potvrdil Handl.

Nahlížet do návrhu územního plánu je možné například na obecním úřadě v Uhřicích, a to zejména v úřední hodiny v pondělí a ve středu od osmi do osmnácti hodin. Dokument je možné stáhnout také na úřední desce na internetových stránkách www.bucovice.cz.