„Chceme lidi motivovat a usnadnit jim třídění odpadu. Na kompostéry máme dobrý ohlas, zájem je velký,“ zhodnotil starosta Vojtěch Šírek. Spolu s nabídkou se ve vesnici rozhodli snížit o třetinu poplatek za tuhý komunální odpad. „Je to odměna pro místní a další motivace k lepšímu třídění,“ vysvětlil Šírek.

ADAM KOŠIR