O mnoho lépe na tom nejsou ani ve Slavkově u Brna. Praktická lékařka pro děti a dorost Dagmar Šilerová se předzásobila, ale zhruba jen na měsíc. „Při přeočkování teď dávám přednost starším dětem, u těch je to akutnější,“ sdělila.

Zprávy o tom, kdy se dodávky obnoví, pediatři nemají. „Bylo by vhodné nás informovat, jak se bude situace vyvíjet a řešit,“ upozornila Neníčková.

Přitom původní odhady obnovení vakcíny mluvily o květnu. Nyní pražská společnost GlaxoSmithKline, která na trh vakcínu dodává, termín prodloužila na podzim. „Důvod jsou, dle jejího sdělení, problémy ve výrobě, respektive nedostatečná výrobní kapacita,“ informovala mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Lucie Přinesdomová.

Boostrix Polio
∙ je vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně
∙ povinnost proti těmto nemocem přeočkovat nastává mezi 10. a 11. rokem dítěte
∙ na trh ji firma přestala dodávat v březnu

Nicméně ne všechny ordinace očekávají problémy. „To, co potřebujeme, máme. Vzhledem k tomu, že se očkuje mezi desátým a jedenáctým rokem, je dost času na to, abychom všechny děti přeočkovali včas,“ ujistila vyškovská pediatrička Anežka Bahníková.

Místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová vysvětlila, že některé ordinace mají ještě zbytky vakcín z poslední objednávky. „Navíc odborná společnost praktických dětských lékařů vydala pokyn, že mají očkovat přednostně starší děti, a nezvat, dokud nebudou dodávky obnovené, čerstvě desetileté,“ přiblížila.

Problém však může nastat například při nástupu na letní tábory. Jejich organizátoři totiž vyžadují posudek o zdravotní způsobilosti dítěte potvrzený lékařem. „Je v něm kolonka, kde souhlasí s tím, že je dítě pravidelně očkované. Pokud zaškrtne ne, nemůžeme ho na tábor přijmout,“ vysvětlila ředitelka vyškovského střediska volného času Maják Ludmila Nováková.

Podle Cabrnochové by však k takovým případům nejspíš dojít nemělo. Ovšem za podmínky, že jsou skutečně přednostně očkované starší děti. „Navíc mají-li podané předchozí dávky, jsou chráněné. Přeočkováním je posílí,“ sdělila.

S tím souhlasí i Marie Hiršová z vyškovského protiepidemického oddělení krajské hygienické stanice. „Časové rozpětí je dlouhé. Nicméně pokud by se na jedenáctileté nedostalo, nedá se nic dělat. Nové vakcíny zkrátka nejsou,“ uvedla Hiršová.