Spolek se jako dosavadní vlastník podpisem smlouvy zavázal, že na místo nebude už nic dalšího navážet. „Vzali jsme si úvěr ve výši téměř sedmi milionů korun. Doufáme také, že nám kraj poskytne také dotaci za jeden a půl až dva miliony korun. Už jsme si o ni zažádali,“ doplnil starosta.

Úvěr řešil Matyáš se zástupci Komerční banky. „U žádostí o úvěrové produkty platí, že každý obchodní případ posuzujeme vždy individuálně, především pak schopnost klienta plnit závazky vůči bance. Co se týká konkrétních případů našich klientů, ty s ohledem na bankovní tajemství nekomentujeme,“ odpověděl na dotaz redakce mluvčí společnosti Michal Teubner.

V sálu je kompletně opravená elektrika, topení a zateplení.
Zateplení, osvětlení nebo výmalba. Podívejte se na opravený sál v Hlubočanech

Zatímco se pozemek stane majetkem obce, stojí před ní ještě obtížnější dlouhodobý úkol, a to rekultivace skládky. „Naším cílem je vybudování krajinného prvku a jeho kvalitní odvodnění. Důležité pro nás je, že pozemek konečně získá pouze jednoho pána,“ zdůraznil Matyáš.

Také podpora od kraje je klíčová. „Žádosti o individuální dotace jsou projednávány v Hodnoticí komisi Jihomoravského kraje pro individuální dotace zpravidla jednou měsíčně a následně je o nich rozhodováno v příslušném orgánu, což je v tomto případě zastupitelstvo. Uvedená žádost prozatím v členy komise projednávána nebyla a nebylo o ní rozhodováno,“ přiblížila aktuální situaci s dotací mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkNěkdejší výzkumy za pomoci kopaných sondy nepotvrdily, že by návozy na skládce obsahovaly něco toxického nebo nebezpečného. Materiál tedy na místě zůstane. Rekultivace bude podle vedení obce spočívat v převrstvení a doplnění kvalitními materiály na zpevnění tělesa a provedení podélného i příčného odvodnění.

„Jakmile požádáme o stavební povolení, provedeme na místě další sondáže. Předložíme posouzení statické i hydrogeologické. Získáme tak lepší přehled o tom, co se tam za ty roky nahromadilo,“ zdůraznil Václav Matyáš.

Poslední návoz před letošním rokem zaznamenal dvaadvacátého září roku 2017. Od té doby byl dlouho klid. Nepříjemným překvapením tak byly pro obyvatele Vážan nad Litavou nové návozy ještě začátkem letošního roku, které ale zahrnovaly především hlínu.

Nepříjemným důsledek svážení obrovského množství materiálu byl vznik hromady, která se sesuvy šířila do okolí, kde ohrožovala blízké pozemky. „Poslední sesun jsme tam zaznamenali v roce 2015 směrem k našemu hornímu poldru, který tady zajišťuje ochranu před povodněmi. Bude tak znovu na nás, abychom ještě v budoucnu vykoupili i další pozemky, pracovali na sesuvu a celé těleso brali jako jeden obrovský celek,“ vyprávěl Matyáš, který také zmínil potřebu zpevnění a sanace.

Stavbu nové rekreační plochy v obci završí v květnu.
Rekreační plocha v Hlubočanech? Místní ji využijí ke sportu i odpočinku

Kauza se táhne už roky. Na základě trestního oznámení a následnému rozhodnutí okresního soudu ve Vyškově získala obec na začátku tohoto roku část pozemků. Ve vlastnictví spolku Bike Park ale zůstaly ještě poslední čtyři hektary.

„Od února je už část pozemků díky rozhodnutí soudu a bezplatným převodem od "Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových" v majetku obce. Zbytek tedy dokupujeme. Rekultivace bude náročná, uvidíme ale, kolik peněz na naše plány seženeme,“ dodal starosta Vážan nad Litavou.