Jeho účastníci tam můžou k návrhu vznést připomínky.