Podle projektového manažera podniku, který investora zastupuje, Čeňka Šenkyříka, nemá být centrum určené pouze obyvatelům Slavkova u Brna. Vzhledem k tomu, že se má nacházet za silnicí I/50 směrem na Křenovice, bude sloužit také lidem z okolních vesnic zejména jižně od města. „Plán investora je v souladu s územním plánem Slavkova, s jehož zástupci už dva roky jednáme. Na základě jejich požadavků záměr několikrát přepracoval a v říjnu podal na slavkovský městský úřad žádost o vydání souhlasu s umístěním a realizací stavby," informoval Šenkyřík.

Zároveň podotkl, že zástupci investora se obrátili i na starostu města Michala Boudného s žádostí o podporu. „Lokalitu ve Slavkově upřednostňují před Bučovicemi. V případě negativního stanoviska města ji ale budou chtít uskutečnit právě v Bučovicích," dodal Šenkyřík.

Město má se stavbou zásadní problém. Podle Boudného je nutné v souvislosti s potřebou domu brát v potaz také bezpečnost obyvatel města a dopravní situaci v dané lokalitě. „Už nyní je neúnosná a intenzivně jednáme o tom, aby se začala řešit. Dnes se tam nedá přejít, natož až tam budou pěší chodit nakupovat," poznamenal Boudný.

30pracovních míst zejména pro obyvatele Slavkova může vzniknout díky plánovanému obchodnímu domu v křenovické aleji. Má jít o stavbu, která bude ekologicky vytápěná tepelnými čerpadly.

Loni si město nechalo udělat studii na celkové posouzení záměru stavby obchodního domu. Ta řekla, že pokud by v místě vzniklo centrum a rozšířil se odbočovací pruh silnice, jak to investor plánuje, bude situace vyhovovat do roku 2019. „Následně studie zamítla i kruhovou křižovatku, která by mohla vzniknout na výjezdu ze Slavkova u Penny s tím, že by se vytvořila nová cesta do Křenovic. Z města by se tak na I/50 neodbočovalo doprava, ale jelo by se jakoby rovně. Jednalo by se o řešení do roku 2040. Ideální by byla mimoúrovňová křižovatka, kterou prosazujeme na nejvyšších místech. V případě průsečné křižovatky pak budeme trvat na podchodu," přiblížil starosta.

Investor nicméně argumentuje, že by díky centru ubylo na I/50 právě aut, která míří z obcí jižně od Slavkova na nákupy do města. Musejí totiž silnici přejíždět, což by odpadlo. „To platí i pro tranzitní dopravu na trase směrem od Holubic do Bučovic. Snížil by se počet nákladních aut odbočujících do Slavkova a zpět," poukázal Šenkyřík.

Zajedno jsou s ním starostové vesnic Slavkovska, podle nichž je nový supermarket, respektive rozšíření stávajícího Zahradního centra o prodejnu potravin a další obchody potřeba. „Podstatná část našich obyvatel jezdí do slavkovského Penny. Přivítali by, kdyby kvůli nákupu nemuseli přejíždět přes frekventovanou silnici první třídy. Myslím, že kdyby vznikla na výjezdu ze Slavkova okružní křižovatka řízená semafory, situace v dopravě by se zlepšila. Sice by to zpomalilo provoz na I/50, ale zase by po ní projíždělo méně aut," je přesvědčený starosta Vážan nad Litavou Václav Matyáš.

To samé tvrdí i šéf zbýšovského obecního úřadu Jaroslav Žalkovský. Byl na jednání s investorem a jeho záměr se mu velice líbí.

Podle něj něco takového potřebuje celé Slavkovsko. „Ve městě je jediný supermarket, který už nestačí. Když od nás lidé jedou nakupovat třeba v pátek, mají problém se přes I/50 do města dostat. Kdybychom se všichni na věci dívali způsobem jako nyní ve Slavkově, nikdy by se nic nepostavilo," nechal se slyšet Žalkovský.

Jak zmínil Šenkyřík, k záměru, respektive k dopravnímu řešení, jak ho navrhuje investor, se už v červnu kladně vyjádřila policie. „Na své náklady je ochotný nechat rozšířit stávající komunikaci o nový samostatný odbočovací pruh vlevo při napojení silnice Křenovická na I/50, čímž dojde podle studie Vysokého učení technického ke zlepšení stupně kvality dopravy na dobu minimálně čtyř až pěti let. To je zhruba doba, kdy už by se mohla řešit právě křižovatka s přeložkou na Křenovice. Vše by šlo v návaznosti. Navíc jde o studii, kterou si nechalo udělat město, ale teď ji podle nás záměrně ignoruje," reagoval na slova starosty Šenkyřík.

To Boudný odmítá. V lednu má podle jeho slov vzniknout pracovní skupina, v níž bude mít svého zástupce také investor, a budou problém dál řešit. „Musíme si dát pozor, aby z toho nakonec nemělo město problémy. V diskuzi ale rozhodně hodláme pokračovat," zakončil starosta.