Plán moderního hřiště před areálem technických služeb nazvali Na Vodárce. „Minulý týden nám dodali svou představu o tom, co by tam mělo být. Parkourové hřiště by bylo pouze jednou z několika věcí. Dále navrhují napříkladhřiště pro míčové hry, ale obecně má být tento prostor zaměřený na teenagery. Stále však není nic odsouhlasené,“ informovala mluvčí Slavkova Veronika Slámová. Náměty se nyní zabývá projektant.

Nárůst počtu parkourových hřišť je trendem v celé České republice. Příkladem může být Mladá Boleslav, kde takových parků vzniklo již šest. Bývalý náměstek mladoboleslavského primátora Michal Kopal je jejich velkým propagátorem. „Trend posilování vlastní vahou je nejzdravější způsob cvičení. Není divu, že zasáhl širokou veřejnost. Je běžné, že vedle sebe cvičí na hrazdách teenageři i rodiče. Mladí se s tím ztotožňují i proto, že vychází ze subkultury, kterou mají rádi. Zapojují se do sociální skupiny a neřeší drogy, s tím spojené krádeže a další kriminalitu,“ vyjmenoval výhody Kopal.

O rozvoj různých typů hřišť usilují ve Slavkově dlouhodobě. V posledních letech upravovali například hřiště u stadionu. Přibyla tam skluzavka, tobogán, lanové prvky, houpačky nebo prolézací tunel. „Nezapomněli jsme však ani na teenagery a dospělé. Stávající street workoutové hřiště jsme doplnili o další sestavu, jejíž součástí je žebřík, hrazda, ručkovadlo a šikmá lavice,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Parkour je stále populárnější a relativně nový sport. Jeho smyslem je naučit se pohybovat efektivně a zvládat různé překážky v okolním prostředí.