Lidé, kteří chtějí mít vlastní dům či byt, možná časem dostanou další příležitost si svůj sen splnit ve Slavkově u Brna. Radnice totiž pro výstavbu chce určit další parcely v novém územním plánu.

„Pro zástavbu vyhradíme další volné plochy vedle Slovanské a Bučovické ulice. Město tímto rozšíříme severovýchodním a východním směrem,“ upřesnila zaměstnankyně stavebního a územně plánovacího úřadu Hana Šilhánková.

Přesná rozloha nové obytné zóny záleží na návrhu architekta, který v současnosti nový územní plán zpracovává. „Přibližně se bude jednat o deset hektarů,“ uvedl vedoucí odboru investic a rozvoje městského úřadu ve Slavkově Petr Lokaj.

Některé plochy v dané lokalitě jsou již vyhrazené pro bydlení ve stávajícím územním plánu z roku 1994. Jenže k samotné výstavbě zatím nedošlo. „V místě je totiž potřeba vypracovat dopravní a technickou infrastrukturu,“ vysvětlila Šilhánková.

Dohoda s majiteli pozemků

A na to radnice peníze zatím nedala. V nejbližší době to nebude jiné. „Zatím město neuvažuje investovat v této lokalitě do infrastruktury,“ uvedl starosta Ivan Charvát.

Nicméně časem se situace může změnit. Prostředky na sítě se totiž podařilo sehnat v nedaleké lokalitě Pod Zlatou Horou, kde se také bude stavět. Tamní sdružení pětadvaceti vlastníků nemovitostí podepsalo se slavkovskou radnicí plánovací smlouvu. „Město jim uhradí veřejné osvětlení, městský rozhlas a vykoupí pozemky pod budoucí silnicí. Pořídí také dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení,“ upřesnil Lokaj.

Podle něj by zájemci o výstavbu v nové lokalitě vedle Slovanské a Bučovické ulice získali od slavkovské radnice podobné podmínky, jako mají stavebníci v lokalitě Pod Zlatou Horou.

Pozadu s podporou nové výstavby nejsou ani další organizace. „Společnost e.on hradí náklady na vybudování elektrické sítě ze sta procent. Plynárny přibližně z poloviny. Naopak vodovodní síť a kanalizaci si musí zaplatit samotní stavebníci,“ informoval Lokaj.

Pozemky v uvažované lokalitě vedle Slovanské ulice jsou z větší části v rukou soukromých vlastníků, jen malá část území patří radnici. „Na budoucích stavitelích záleží, zda v lokalitě vzniknou rodinné domy nebo bytová zástavba,“ sdělil Lokaj.

Příležitosti pro firmy

Nová obytná zóna není jedinou změnou, kterou má městu přinést nový územní plán. „Plánujeme také zvětšit směrem na jih průmyslovou zónu,“ doplnila Šilhánková.

Podle ní se diskuse vedly také o poloze nového hřbitova. „Nicméně zůstaneme nejspíše u současného plánu, který ho chce umístit mezi golfové hřiště a silnici první třídy na Brno,“ uvedla Šilhánková.

Ke schválení nového územního plánu vede ještě dlouhá cesta. „Předpokládáme, že architekt bude mít návrh hotový v srpnu. Poté je potřeba, aby se k němu vyjádřili potřebné organizace, například krajský úřad. Na podzim se uskuteční také veřejné projednání s obyvateli. Teprve poté nový územní plán schválí zastupitelstvo. Snad by se vše mohlo podařit do konce roku,“ řekla Šilhánková.