„Systémů, jak evidovat odpad od lidí, motivovat je slevami, či rozpočítávat poplatky za službu svozu odpadů je celá řada a nedá se říci, že je některý z nich nejlepší. Vždy to je jednak o velikosti města nebo obce, struktuře obyvatel, zástavby, technických možnostech a hlavně je potřeba zvážit všechna pro a proti. Systém, který funguje v jedné obci, ve vedlejší fungovat nemusí,“ uvažoval Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

Faktorem podle něj není pouze systém platby za odpad. „Lidé budou třídit, když najdou nádoby blízko, budou jasně vědět, co do nich patří a hlavně "budou mít pocit", že se sesbírané komodity opravdu zrecyklují do konkrétních výrobků. Jedna věc je, kolik se třídí, ale druhá věc je kvalita tohoto třídění,“ doplnil Kubásek.

Ve Slavkově platí kvůli změně nová vyhláška. „Ta již mnoho let funguje také ve většině měst a obcí v České republice a stanovuje roční úhradu za každého obyvatele, který má ve městě přihlášené trvalé bydliště. Platbu uhradí od února, výše poplatku byla stanovena na sedm set korun na kalendářní rok. Děti do osmnácti let budou mít úlevu padesát procent, takže za ně zaplatí 350 korun,“ informovala mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Zaplacení sedmi stovek mají jako povinnost také majitelé bytu, domu nebo chaty, kde není nikdo hlášený. Už od prvního února najdou zájemci na webu Slavkova odkaz na elektronickou platební bránu. Právě ta je součástí portálu občana, který nově vzniká. Zadají tam své rodné číslo.

NOVÝ SYSTÉM PLATBY ZA ODPAD

Platí se za každého obyvatele.

700 korun za rok.

350 korun za děti mladší osmnácti let.

Elektronická úhrada od 1. února na webu města.

„Pak už se jim ukáže výše požadované platby včetně variabilního symbolu a okamžitá možnost úhrady poplatku buď platební kartou, nebo prostřednictvím mobilu přes QR kód. Upozorňujeme, že poplatek bude nutno platit za každého poplatníka zvlášť. Lidé, kteří preferují úhradu na přepážce pokladny městského úřadu, tak mohou učinit i nadále,“ doplnila Slámová, podle které jim ale elektronická platba ušetří čas strávený ve frontě.

Prostřednictvím elektronické platební brány můžou ve Slavkově od února zaplatit také majitelé psa. „Pokud ještě psa nemají zaregistrovaného, pak na úřad pošlou formulář Přiznání k místnímu poplatku ze psů. Poté jim bude vygenerován variabilní symbol pro platbu. Pokud už o psa mají registrovaného, pak stačí zadat rodné číslo dotyčného majitele,“ dodala mluvčí města.

Poplatek za jednoho psa činí 250 korun za rok s tím, že v případě invalidních, starobních a vdovských uživatelů je stanoven pouze na dvě stovky. Za každého dalšího je poplatek stanovený na 375 korun, respektive tři stovky u zmíněné výjimky.